b = beheer

 

577 = het leven in mede-eigendom is wettelijk vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, artikel 577.

b577 beheer is gespecialiseerd in het uitoefenen van Syndicusactiviteiten en Rentmeesterschap. We zijn er van overtuigd dat dit bijdraagt aan de service die wij verlenen, omdat we ons slechts op één tak van de vastgoedmakelaardij concentreren. Er wordt onafhankelijk opgetreden, waardoor we een frisse kijk hebben op de zaken.

 

 

Syndicus - het beheer van mede-eigendom

b577 beheer is een ‘vliegend’ team, waar we trots op zijn. Waarmee we willen zeggen dat we als

syndicus de baan op gaan. Het b577-team vindt het belangrijk te weten hoe het gebouw er uit ziet en wie de mede-eigenaars en de bewoners van de gebouwen zijn. We trachten problemen zo snel als

mogelijk ter plaatse aan te pakken. Ons team is jong en enthousiast.

Als professionele syndicus is het onze plicht het beheer van de mede-eigendom voor rekening van de

mede-eigenaars op een duidelijke en juiste wijze uit te voeren op de afdelingen voorgeschreven door de wetgever:

Rentmeesterschap - het privatief beheer van onroerend goed

De rentmeester beheert een gedeelte of het geheel van een onroerend goed en waakt over de goede naleving van de huurovereenkomsten, dit steeds in overleg met de eigenaar(s). Alle problemen worden maximaal door onszelf opgelost. Indien bepaalde oplossingen, bepaalde financiële implicaties hebben, dan overleggen we eerst met de eigenaar(s). Voor elke oplossing houdt b577 beheer steeds de belangen van de eigenaar(s) in het achterhoofd, zodat de eigenaar(s) enkel een keuze dient (dienen) te maken uit de voorgelegde oplossingen.

Klusjesdienst

b577 beheer stelt een klusjesman ter beschikking die te allen tijde beschikbaar is voor ‘de kleine,

niet-gespecialiseerde werken’, zodat enerzijds de opvolging zo spoedig mogelijk gebeurt en anderzijds trachten wij het kostenplaatje zo laag mogelijk te houden. U moet niet voor het minste/ kleinste  werk – zoals bijvoorbeeld het vervangen van lampen – een elektricien/ aannemer betalen.

24/7

Ook buiten de kantooruren krijgt u bij dringende oproepen steeds iemand van ons team aan de lijn.

Wij zijn er van overtuigd dat wij u beter kunnen verder helpen dan een call center.

Contact

Arenbergstraat 4

2000 Antwerpen

03 297 64 07

0490 568 577

info@b577.be

b577 bvba - BE0843.232.084

Vastgoedmakelaar-bemiddelaar

Vastgoedmakelaar-syndicus

België - BIV 506.428

BIV - Luxemburgstraat 16B - 1000 Brussel

onderworpen aan de deontologische code van het BIV

plichtenleer: Koninklijk Besluit van 27 september 2006

Openingsuren

maandag:

dinsdag:

woensdag:

 

 

donderdag:

vrijdag:

Buiten de openingsuren van het kantoor werken wij op afspraak.

Volg ons op facebook!

Parking Oudaen

 

Nieuwsflits

Parking Arenberg

Parking Stadsschouwburg

13.30u - 16.30u

gesloten

09.30u - 12.30u

&

13.30u - 16.30u

09.30u - 12.30u

gesloten